USD 429.57 EUR 447.35
RUB 6.94 CNY 63.23
جاڭالىقتار

قازاقستاندا 17 مىڭعا جۋىق ازامات كوكتەمدە اسكەرگە شاقىرىلادى

20 قاڭتار 22:13
:ءبولىسۋ
قازاقستاندا 17 مىڭعا جۋىق ازامات كوكتەمدە اسكەرگە شاقىرىلادى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قورعانىس ىستەرى جونىندەگى دەپارتامەنتتەرىندە، باسقارمالارى مەن بولىمدەرىندە 2022-جىلعى كوكتەمگى اسكەرگە شاقىرۋ ناۋقانى الدىندا جاستاردى زەردەلەۋ جۇمىستارى باستالدى.

اسكەرگە 18-27 جاس ارالىعىنداعى ازاماتتار شاقىرىلادى.

بۇل تۋرالى قازاقپارات قورعانىس مينيسترلىگىنە سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.

جەكە ىستەردى زەردەلەۋ ۋاعىندا اسكەرگە شاقىرىلۋشىلاردىڭ ساۋالناما دەرەكتەرى انىقتالىپ، ءاربىر جاس ازاماتپەن جانە ونىڭ اتا-انالارىمەن اڭگىمەلەسەدى. زەردەلەۋ بارىسىندا اسكەرگە شاقىرىلۋشىلاردىڭ العان ماماندىقتارى مىندەتتى تۇردە ەسكەرىلىپ، سونىمەن قوسا ولاردىڭ مورالدىق جانە ىسكەرلىك قاسيەتتەرى، دەنساۋلىق جاعدايى، دەنە ءبىتىمى، جالپى ءبىلىمى، ارنايى دايىندىعى مەن وتباسى جاعدايى جونىندەگى مالىمەت ناقتىلانادى.

اكىمشىلىك نەمەسە قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان، تەرگەۋدە جۇرگەن، زاڭسىز قوعامدىق بىرلەستىكتەردىڭ نەمەسە ءداستۇرلى ەمەس ءدىني اعىمداردىڭ مۇشەلەرى رەتىندە ارنايى ەسەپتە تۇرعان ادامدار باستى نازارعا الىنادى.

«الدىن الا زەردەلەۋ باستاپقى كەزەڭدە قانداي دا ءبىر اسكەر تۇرلەرى مەن تەكتەرىندە اسكەري قىزمەت وتكەرۋگە ءازىر جاستاردىڭ ساپالىق قۇرامىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. اسكەرگە شاقىرۋدان بوساتۋ نەگىزدەرىنىڭ زاڭدىلىقتارى، ونىڭ ىشىندە دەنساۋلىق جاعدايى دا تەكسەرىلەدى. ءبىر كۇندە شامامەن 800-900 اسكەرگە شاقىرىلۋشى كەلەدى. اسكەرگە شاقىرۋ جاسىنداعى بارلىعى 90 مىڭنان استام جاس ءوسپىرىم زەردەلەنەدى»، - دەدى قارۋلى كۇشتەرى باس شتابى ۇيىمداستىرۋ-جۇمىلدىرۋ جۇمىستارى دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى پولكوۆنيك ايان ەسلياموۆ.

جەرگىلىكتى اسكەري باسقارۋ ورگاندارى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارۋلى كۇشتەرىنە، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ شەكارا قىزمەتىنە، مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتىنە جانە ۇلتتىق ۇلانىنا اسكەرگە شاقىرۋدى جۇزەگە اسىرادى.

بيىل كوكتەمدە شامامەن 17000 ازامات اسكەرگە شاقىرىلادى. ولاردىڭ 6500 دەن استامى قارۋلى كۇشتەردىڭ بولىمدەرى مەن بولىمشەلەرىندە قىزمەت ەتەدى.


:ءبولىسۋ
سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ

مۇراعات