USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
جاڭالىقتار

قىزىلوردادا 16 ادامدى سان سوقتىرعان الاياق ۇستالدى

3 جەلتوقسان 09:39
:ءبولىسۋ
قىزىلوردادا 16 ادامدى سان سوقتىرعان الاياق ۇستالدى

قىزىلوردا. قازاقپارات - قىزىلوردادا جالعان قارجىلىق پيراميدا قۇرۋ ارقىلى 16 ادامعا مۇلىكتىك زالال كەلتىرگەن كۇدىكتىگە قاتىستى قىلمىستىق ءىس سوتتا قارالۋدا، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

بۇل جونىندە وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ تەرگەۋ باسقارماسى باستىعىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى اسحات مۇحتار ۇلى ايتىپ بەردى.

«اتالعان ادام عالامتورداعى «WhatsApp» مەسسەندجەرىنەن «Wall Street»، «ۆكلاد چات ەرگازى» جانە «Inspider» اتاۋىمەن چاتتار اشقان.

وسىلايشا ەل اراسىندا جالعان اقپارات تاراتقان. قاتىسۋشىلاردى باسقالاردىڭ جارناسى ەسەبىنەن بايىتۋ بولاتىنىن ايتقان. سول اكتيۆتەردى تارتۋ ارقىلى تابىس الۋ جونىندەگى قىزمەتتى جالعان ۇيىمداستىرىپ، قارجىلىق پيراميدانى قۇرعان. سالدارىنان 16 ادامعا 4563800 تەڭگە شاماسىندا مۇلىكتىك زالال كەلتىرگەن. قازىر قىلمىستىق ءىس- ماتەريالى سوتتا قارالۋدا»، - دەدى ا. مۇحتار ۇلى.

ونىڭ ايتۋىنشا، الاياقتار وزگە جارنامالىق سايتتاردى پايدالانىپ، جالعان ساتىلىمدار ۇيىمداستىرعان جاعدايلار كەزدەسەدى. وندا تۇرعىن ءۇيدىڭ، قىمبات كولىكتەردىڭ جانە وزگە دە باعالى زاتتاردىڭ سۋرەتتەرىن قويىپ، ارزان باعاسىن كورسەتەدى. وعان قىزىعۋشىلىق تانىتقان جانە باعاسىنا كەلىسكەن ازاماتتارعا 10 پايىزدىق نەمەسە بەلگىلى ءبىر مولشەردەگى اقشا- قاراجاتتارىن اۋدارتىپ الىپ، ءىزىن جاسىرادى.

وڭىردە قارجىلىق پيراميدانى قۇرۋ، اقپاراتتىق جۇيەنى پايدالانا وتىرىپ الداۋ دەرەگى ازايماي تۇر. وبلىستا بيىلعى جىلدىڭ 11 ايىندا الاياقتىقتىڭ 642 دەرەگى تىركەلگەن. ول بىلتىرعى جىلمەن سالىستىرعاندا 10,8 پايىزعا ارتىق. الاياقتىق قىلمىستىڭ 342 دەرەگىن نەمەسە 52 پايىزىن ينتەرنەت- الاياقتارى قۇراعان. بۇل بويىنشا تىركەلگەن قىلمىستاردىڭ 49 ى نەمەسە 14,3 پايىزى رەسەي مەن ۋكراينا ازاماتتارى تاراپىنان جاسالعان.

وسى قىلمىس ءتۇرىنىڭ 15 ى سوتقا جولدانسا، 18 ى بويىنشا تەرگەپ- تەكسەرۋلەر توقتاتىلعان، قالعان ىستەردىڭ مەرزىمى ۇزىلگەن. بۇگىنگە دەيىن وبلىس كولەمىندە 24 ينتەرنەت الاياقتىق قىلمىسى اشىلىپ، 9 ى كەزەكشى تاۋلىكتە اشىلعان. ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن قىزىلوردادا پارا الدى دەگەن كۇدىكپەن پوليتسيا قىزمەتكەرى ۇستالدى.

اۆتور: ءادىلجان ۇمبەت


:ءبولىسۋ
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
سونداي-اق... وقىڭىز
ونلاين قىزمەتكەرلەر

مۇراعات