قازاقستان- قىتاي شەكاراسىنداعى وتكىزۋ پۋنكتتەرى 1-3- قازان ارالىعىندا جۇمىس ىستەمەيدى
1 قازان, 08:22

قازاقستان- قىتاي شەكاراسىنداعى وتكىزۋ پۋنكتتەرى 1-3- قازان ارالىعىندا جۇمىس ىستەمەيدى

استانا. قازاقپارات - قازاقستان- قىتاي شەكاراسىنداعى اۆتوموبيلدى وتكىزۋ پۋنكتەرى 2022 -جىلدىڭ 1-3 - قازانى ارالىعىندا جۇمىس ىستەمەيدى،

دەپ حابارلايدى قازاقپارات ق ر قارجى مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

ق ر ق م مەملكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قۇرىلعان كۇنىن مەرەكەلەۋىنە بايلانىستى 2022 -جىلعى 1 -قازاننان باستاپ 3 - قازانعا دەيىن قازاق- قىتاي شەكاراسىنداعى اۆتوموبيل وتكىزۋ پۋنكتتەرىندە ازاماتتاردىڭ، كولىك قۇرالدارى مەن جۇكتەردىڭ وتكىزىلمەيتىنىن حابارلايدى.

قازاقستان- قىتاي شەكاراسىنداعى تەمىرجول وتكىزۋ پۋنكتتەرى شتاتتى رەجيمدە جۇمىس ىستەپ تۇرادى.

«تاسىمالداۋشىلاردان جانە شەكارادان وتۋگە نيەت بىلدىرگەندەردىڭ بارلىعىنان ەنگىزىلگەن شەكتەۋلەردى ەسكەرە وتىرىپ، ءوز مارشرۋتىن الدىن الا جوسپارلاۋدى سۇرايمىز»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

رەداكتور

ايدار وسپاناليەۆ

جاڭالىقتار