اۋا رايى
Астана 10 °С
Алматы 10 °С
ۆاليۋتا باعامى
USD 333.03
EUR 392.61
RUB 5.82
CNY 50.54

تۇمەندىك پاراشيۋتشى قازاقستان رەكوردىنا دايىندالىپ جاتىر

تۇمەندىك پاراشيۋتشى قازاقستان رەكوردىنا دايىندالىپ جاتىر
13 قازان 10:39 851

استانا. قازاقپارات - FlyRoom اەروقۇبىر نۇسقاۋشىسى ۆلاديمير گابچەنكو شىمكەنت قالاسىنا اتتاندى، وندا ول سپورتشىلار توبىمەن بىرگە پاراشيۋتتىك سپورت بويىنشا قازاقستان رەكوردىن ۇيىمداستىرۋمەن شۇعىلدانادى.

ءىس- شارا 16 -قازانعا جوسپارلانعان، دەپ حابارلايدى «قازاقپارات» ح ا ا ءتىلشىسى 72.ru-عا سىلتەمە جاساپ.

رەسەيلىك سپورتشىلاردىڭ قازاقستاندىق ارىپتەستەرىنەن ايىرماشىلىعى، ولار پاراشيۋتتىك سپورت سالاسىندا بىرنەشە رەت رەكورد ورناتقان. ماسەلەن، تامىزدا ماسكەۋ ماڭىنداعى اۋە ايلاعىندا رەسەي جانە الەم رەكوردى ورناتىلدى: 114 پاراشيۋتشى اۋەدە ءۇش ءپىشىندى بەينەلەدى.

تۇمەندىك سپورتشىلار بىرنەشە ايتۋلى جارىستاردا توپ جارعان. سونىڭ ىشىندە بيىلعى رەسەي مەن الەم رەكوردى دا بار. پاراشيۋتشىلەر جاتتىعۋ جاساپ، سەكىرۋگە دايىندالۋ ءۇشىن جانە جارىستارعا قاتىسۋ ءۇشىن اەروديناميكالىق قۇبىرلاردى قولدانادى.

 

باستى سوزدەر: سپورت,
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER

پئكئر قالدئرؤ