اۋا رايى
Астана -2 °С
Алматы 3 °С
ۆاليۋتا باعامى
USD 330.29
EUR 387.27
RUB 5.56
CNY 49.80

اقمولا وبلىسىندا تەرروريزمگە قارسى وقۋ- جاتتىعۋ ءوتىپ جاتىر

اقمولا وبلىسىندا تەرروريزمگە قارسى وقۋ- جاتتىعۋ ءوتىپ جاتىر
16 قىركۇيەك 09:47 642

استانا. قازاقپارات -16 - قىركۇيەكتە تەرروريزمگە قارسى كۇرەسۋ جونىندەگى استانالىق جەدەل شتابى مەن اقمولا وبلىسىنىڭ اۋداندىق جەدەل شتابتارى بىرىگىپ، جوسپارلى جەدەل- تاكتيكالىق جاتتىعۋ جۇرگىزۋدە، دەپ حابارلايدى قازاقپارات جەدەل شتابتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

جاتتىعۋ اقمولا وبلىسىنىڭ سەلينوگراد جانە ارشالى اۋداندارىنىڭ اۋماعىندا وتۋدە.

ءىس- شارانىڭ ماقساتى - استانا ماڭىنداعى تۇراقتى مەكەنجايلاردا تەرروريستىك كورىنىستەرگە شۇعىل ارەكەت جاساۋ بويىنشا مىندەتتەردى ورىنداۋدا جەدەل شتابتاردىڭ كۇشتەرى مەن قۇرالدارىنىڭ دايارلىعىن تەكسەرۋ بولىپ تابىلادى.

 وقۋ- جاتتىعۋ اياسىندا ءىس- قيمىل داعدىلارى، سونداي- اق تەرروريزم اكتىلەرى سالدارىن بارىنشا تومەندەتۋ جانە جويۋ بويىنشا ءىس- شارالار وڭدەلۋدە.

 وقۋ- جاتتىعۋ ءارتۇرلى قيىن ەلەمەنتتەرمەن جاۋىنگەرلىك جاعدايعا جاقىنداتىلعان.

باستى سوزدەر: قوعام,
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER

پئكئر قالدئرؤ