اۋا رايى
Астана -2 °С
Алматы 3 °С
ۆاليۋتا باعامى
USD 330.29
EUR 387.27
RUB 5.56
CNY 49.80

شىعىس قازاقستان وبلىسىندا قۇنانبايدىڭ ەسكەرتكىشى اشىلدى

شىعىس قازاقستان وبلىسىندا قۇنانبايدىڭ ەسكەرتكىشى اشىلدى
16 قىركۇيەك 08:48 633

استانا. قازاقپارات - ش ق و اباي اۋدانىنىڭ قاراۋىل اۋىلىندا قۇنانباي قاجىنىڭ ەسكەرتكىشى اشىلدى. بالقاشتىڭ مىسىنان قۇيىلعان تۋىندىنىڭ سالماعى 12 توننا، بيىكتىگى تۇعىرىمەن قوسا العاندا 7 مەتر، دەپ جازادى altaynews.kz.

 ش ق و اباي اۋدانىنىڭ قاراۋىل اۋىلىندا دالا دانىشپانى، ۇلى ابايدىڭ اكەسى قۇنانباي وسكەنباي ۇلىنىڭ ەسكەرتكىشى سالتاناتتى تۇردە اشىلدى. ەسكەرتكىش اۆتورى - سەمەيلىك ءمۇسىنشى نۇربول قاليەۆ.

 بالقاشتىڭ مىسىنان قۇيىلعان تۋىندىنىڭ سالماعى 12 توننا، بيىكتىگى تۇعىرىمەن قوسا العاندا 7 مەتر. قۇنانباي قاجىعا ارنالعان ەسكەرتكىش ورناتۋ ءۇشىن ارنايى قور قۇرىلعان بولاتىن. اتالمىش قورعا ابايلىقتار شاما- شارقى جەتكەنشە قارجىلاي قولداۋ كورسەتتى. ەسكەرتكىشىن ورناتۋ تۋرالى يدەيانى العاش بولىپ كاسىپكەر، اۋدان ءماسليحاتىنىڭ دەپۋتاتى ارداق ساعادي ۇلى ۇسىنعان. «مەن ەسكەرتكىش ورناتۋ تۋرالى يدەيانى كوتەرگەنىممەن، شەشىمدى حالىقتىڭ ءوزى قابىلدادى. بۇل حالىقتىڭ تاڭداۋى مەن قولداۋى، كوكەيدە جۇرگەن ويى بولاتىن. ەسكەرتكىشتى ورناتۋعا دا اۋدانىمىزدىڭ ىسكەر ازاماتتارى مەن اۋدان حالقى اتسالىستى»، - دەيدى «قۇنانباي قاجى» قورىنىڭ ديرەكتورى ارداق ساعادي ۇلى.

باستى سوزدەر: قوعام,
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER

پئكئر قالدئرؤ